Scoala Primara si Scoala Gimnaziala Wendy School

WENDY SCHOOL, este o instituție privată de învățământ dinTimișoara, acreditată de Ministerul Educației, pentru nivelul de învățământ primar și autorizată de Ministerul Educației, pentru nivelul de învățământ gimanzial.

Pentru anul școlar 2022-2023, ne propunem autorizarea nivelului liceal, filieră teoretică, profilul real, specializare matematică – informatică, bilingv limba engleză.

 

Școala noastră, își propune să arate micuților bucuriile coplăriei, pavând drumul către viață cu valori fundamentale solide, atât sociale cât și personale, îmbracate într-o formă atractivă, dar și educativă în același timp.
(Carmen Sporea – Fondator Wendy School)

 

Misiunea Școlii Wendy  este de a îndruma fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academice, standardele dezvoltării sociale pentru vârsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stimă de sine și respect pentru aproapele său, dar și de a oferi sprijin educativ pentru părinți.

 

Procesul instructiv – educativ se desfășoară coform Curriculumului Național, în vigoare aprobat de Ministerul Educației, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare.
Copiii sunt formați de o echipă de specialiști, cadre didactice calificate pentru fiecare materie, cu afecțiune deosebită pentru copii, având responsabilitatea de a le insufla copiilor curiozitatea și interesul pentru învățare

Scoala Wendy, oferă educație inițială de bază copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunoștințe, deprinderi și capacități necesare continuării studiilor, într-o formă superioara de învățământ. Pentru aceasta prin educație, fiecare copil va fi sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul în funcție de interesele, aptitudinile și motivațile proprii.

Obiectivul fundamental al Wendy School, este de a-l pregăti pe copil pentru viață, pentru cerințele ei existente şi viitoare, dezvoltându-i spontaneitatea, independența gândirii, motivația creative și dorița de a-și exprima opiniile. Fiecare copil dispune de un potențial creativ care, prin intermediul școlii, este dezvoltat și încurajat.

Valorile propuse de Wendy School sunt: iubire, empatie, înțelegere, eficiență în comunicare, siguranță, speranță și toleranță, sensibilitate față de natură și mediu, dar și respect față de valori și tradiții.

 

Intră in lumea Wendy prin intermediul turului virtual