Wendy School, își propune ca fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academice și standardele dezvoltării sociale pentru vârsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, să aibă stimă de sine și respect pentru aproapele său.

Unitatea noastră de învățământ, își propune să arate elevilor săi, bucuriile copilăriei, pavând drumul spre viața de adult cu valori fundamentale solide, atât sociale cât și personale, îmbracate într-o formă atractivă și educativă în același timp.

Începând cu nivelul preșcolar, oferim educație inițială copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunoștințe, deprinderi și capacități necesare continuării studiilor într-o formă superioară de învățământ. Pentru aceasta, prin educație, fiecare copil va fi sprijinit să-și cunoască și să își dezvolte potențialul în funcție de interesele, aptitudinile și motivațiile proprii.

 

MISIUNE

Wendy School, are rolul de a oferi sprijin educativ pentru elevi, parinti si profesori, devenind impreuna o mare familie, care respecta si valorifica diversitatea si unicitatea, fiecaruia dintre noi.

Misiunea noastra este de a stimula potentialul fiecarui copil, intr-un mediu de invatare sigur, echilibrat, motivant, atractiv si interactiv, contribuind la formarea unei personalitati autonome si creative, ce ii ofera posibilitatea copilului de a se adapta cu usurinta tuturor situatilor vietii.

Copiii sunt stimulaţi să aibă iniţiativă, să obţină succese, să managerieze corect posibile situaţii conflictuale, să-şi dezvolte gândirea critică şi astfel, prin propriile eforturi, să dobândească încredere în sine, pe termen lung.

La Wendy School, ne propunem, să arate micuților bucuriile coplăriei, pavând drumul către viață cu valori fundamentale solide, atât sociale cât și personale, îmbrăcate într-o formă atactivă, dar și educativă în aelași timp.

 

VALORI

Valorile propuse de Wendy School sunt: iubire, empatie, înțelegere, eficiență în comunicare, siguranță, speranță și toleranță, sesibilitate față de natură și mediu, dar și respect față de valori și tradiții.