Sistemul de evaluarea al elevilor

 

Wendy School aplică în mod constant toate formele de evaluare solicitate de Ministerul Educației Naționale și de Inspectoratele Școlare:

  • evaluări inițiale,
  • sumative,
  • evaluările naționale prevăzute de noua Lege a Educației.

În plus, la sfârșitul fiecărui semestru părinții primesc un portofoliu personal de evaluare a elevului, cu o descriere riguroasă a evoluției școlare la toate disciplinele, dar și o caracterizare din partea psihologului școlii (la solicitarea părintelui)

Orele de consiliere parentală, periodice sau întâlnirile semestriale, au scopul de a forma o strânsă legătură între cadrele didactice și părinții elevilor, în vederea unei evoluții, atât pe plan educațional, cât și pe plan social.

Obiectivele pe care și le propune Wendy School, sunt realizate prin parcurgerea programei școlare complete, dar și cursuri opționale, pentru cultivarea și dezvoltarea aptitudinilor individuale a fiecărui copil.

Preocupați fiind de îmbunătățirea permanentă a comunicării cât mai active între părinți și cadrele didactice la Wendy School a fost implementat Catalogul electronic.

Cu sprijinul Catalogul electronic –  Kinderpedia, fiecare părinte are acces on-line la situația școlară a elevului care este ținută la zi de fiecare cadru didactic și poate verifica rezultatele obținute pe parcursul anului școlar la fiecare materie. În plus, acest catalog virtual ne permite să avem o comunicare rapidă cu toții; școala cu părinții, dar și părinții între ei, formându-se astfel comunități active cu care schimbăm păreri despre noi proiecte pe care să le dezvoltăm împreună în liceu, proiecte care să vină în sprijinul copiilor.