Curriculum Liceu

 

Liceul Wendy: specializarea MATEMATICĂ – INFORMATICĂ, BILINGV ENGLEZĂ

Acest profil este unul destul de divers în care este pus accentul atât pe științe, cât și pe matematică și informatică. Materiile umaniste se reduc din clasa a XI-a, însă și științele precum Chimie și Biologie cu toate că devin ulterior materii la alegere pentru bacalaureat, iar orele de informatică se suplimentează.

Materia obligatorie la bacalaureat este Matematică 1 (M1), adică cea mai avansată matematică la nivel de liceu.
Acest profil este la fel de apropiat de profilul mate-info ca și cel de intensiv, însă acesta ne aduce, așa cum ne sugerează și numele, mai multe ore de engleză și cunoștințe asupra țărilor vorbitoare ale acestei limbi. Orele de engleză se vor desfășura astfel:
Totalul de ore de engleză este de 6 ore pe săptămână. În cele 6 ore este inclusă o oră de geografia Angliei și a Americii, lexic și bineînțeles engleza normală din care se dă și teză, cele 3 materii au fiecare rubrică separată în catalog, deci se obțin medii separate pentru fiecare în parte. În clasa a X-a se studiază Istoria Angliei, iar în a XI-a și a XII-a Cultură și civilizație.

Procesul instructiv – educativ la Wendy School se desfășoară conform Curriculumului Național, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare.

Ne încadram în parametrii stabiliţi de Ministerul Educaţiei Naționale, sub toate aspectele: atingerea obiectivelor educaționale pe an de studiu, manuale și instrumente de predare avizate, metode de evaluare a elevilor recunoscute. Aceasta înseamnă că elevii Wendy School fac parte din sistemul românesc de învățământ și că pot urma treptele superioare în orice instituție de învățământ acreditată în România.

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a elevului, având ca scop pregătirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independența gândirii, motivația creativă şi dorinţa de a-și exprima opiniile.

Manualele sunt avizate de Ministerul Educației.

Diplomele și certificatele școlare eliberate de Wendy School au valoare recunoscută de Ministerul Educației și produc efectele de studii în învățământul românesc.

Pregătirea academică, dezvoltarea fizică și personală a elevilor le asigură acestora succesul în viață. Elevii nostri sunt bine pregătiți, creativi, curajoși și siguri pe forțele proprii. Wendy School este alegerea potrivită pentru familiile care își doresc un sistem educațional ce dezvoltă mintea și spiritul copiilor, folosind metode de lucru care sporesc motivația intrinsecă, pentru ca fiecare copil să-și atingă potențialul maxim în funcție de ritmul propriu și de aptitudinile personale.