Liceul Teoretic Wendy - str. Albinelor

WENDY SCHOOL, este o instituție privată de învățământ din Timișoara, acreditată de Ministerul Educației, pentru nivelul de învățământ primar și autorizată de Ministerul Educației, pentru nivelul de învățământ gimanzial.

Pentru anul școlar 2022-2023, ne propunem autorizarea nivelului liceal, filiera teoretică, profilul real, specializare matematică – informatică, bilingv limba engleză.

 

Liceul nostru, își propune să arate elevilor bucuriile vieții de licean, pavând drumul către viața cu valori fundamentale solide, atât sociale, cât și personale, îmbrăcate într-o formă atractivă, dar și educativă în același timp.

 

Misiunea Școlii Wendy  este de a îndruma fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academic, standardele dezvoltarii sociale pentru varsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stima de sine și respect pentru aproapele său, dar și de a oferi sprijin educativ pentru părinți.

 

Procesul instructiv – educativ se desfășoară coform Curriculumului Național, în vigoare aprobat de Ministerul Educației Naționale, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare.
Copiii sunt formați de o echipă de specialiști, cadre didactice calificate pentru fiecare materie, cu afecțiune deosebită pentru copii, având responsabilitatea de a le insufla copiilor curiozitatea și interesul pentru învățare.

Scoala Wendy, oferă educație inițială de bază copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunoștințe, deprinderi și capacități necesare continuării studiilor, într-o formă superioară de învățământ. Pentru aceasta, prin educație, fiecare copil va fi sprijinit să-și cunoască și dezvolte potențialul în funcție de interesele, aptitudinile și motivațiile proprii.

Obiectivul fundamental al Wendy School, este de a-l pregăti pe copil pentru viață, pentru cerințele ei existente şi viitoare, dezvoltându-i spontaneitatea, independența gândirii, motivația creativă și dorința de a-și exprima opiniile. Fiecare copil dispune de un potențial creativ care, prin intermediul școlii este dezvoltat și încurajat.

Valorile propuse de Wendy School sunt: iubire, empatie, înțelegere, eficiență în comunicare, siguranță, speranță și toleranță, sensibilitate față de natură și mediu, dar și respect față de valori și tradiții.