Inscrieri si taxe

Documente necesare pentru înscrierea elevului în cadrul Wendy School, conform cerinţelor interne și a celor prevăzute de Ministerul Educației sunt:

– Copie după certificatul de naștere al copilului;

– Copii după buletinele sau cărțile de identitate ale părinților;

– Adeverința de la medicul de familie care atestă frecventarea copilul în colectivitate;

– Cere tip înscriere

– Fișa copilului – tip

– Fișa medicală – tip

– Contractul educațional (semnat de amândoi părinții sau tutorii legali ai copilului)

– Regulamentul de ordine interioară a instituției (semnat de amândoi părinții sau tutorii legali ai copilului)

Taxă școlarizare 

NIVEL PRIMAR: 4500 eur/ an
Taxa școlară anuală acoperă:
– Derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculum-ului școlar;

– Activități de consiliere parentală;

– Acces la resursele educaționale;

– Acces catalog electronic;

Taxa de școlarizare nu acoperă:

– costul mesei (prânz, gustarea de după-amiază): 18 lei/ zi.
– uniforma școlară;

– manualele și caietele de lucru: 50 eur/ an (clasa preg.), 80 eur/ an (clasele preg-II), respectiv 100 eur/ an (clasele III – IV)

– alte activități extracurriculare ce vor fi agreate de comitetul de părinți în urma prezentării lor de către conducerea școlii.

Taxa de înscriere: 150 eur. Se achită integral, o singură dată, la momentul semnării contractului de școlarizare.

Taxa de școlarizare se poate achita fie anual, fie lunar. Pentru plata taxei în avans pentru un an școlar, se va aplica un discount de 5%.

NIVEL GIMNAZIAL: 4500 eur/ an

Taxa școlară anuală acoperă:

– Derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculum-ului școlar;

– Activități de consiliere parentală;

– Acces la resursele educaționale;

– Acces catalog electronic;

Taxa de școlarizare nu acoperă:

– costul mesei (prânz, gustarea de după-amiază): 18 lei/ zi
– uniforma școlară;

– manualele și caietele de lucru: 150 eur/ an
– alte activități extracurriculare ce vor fi agreate de comitetul de părinți în urma prezentării lor de către conducerea școlii.

Taxa de înscriere: 150 eur. Se achită integral, o singură dată, la momentul semnării contractului de școlarizare.

Taxa de școlarizare se poate achita fie anual, fie lunar. Pentru plata taxei în avans pentru un an școlar, se va aplica un discount de 5%