Oferta educationala

 

Oferta educațională pe care o propunem pentru nivelul preșcolar este:

  • Predare adaptată curriculum-ului românesc, la care se aduagă metode moderne de predare inspirate din alte programe internaționale
  • Evaluări periodice individuale
  • Manuale și caiete de lucru elaborate pentru nivelul preșcolar
  • Cluburi opționale (dans modern, karate, sport, arte)
  • Accesul la softuri educaționale, tablă interactivă multitouch
  • Participări la proiecte educaționale naționale și internaționale
  • Posibilitatea de a desfășura activități opționale variate (limbi străine, arte vizuale, activități sportive, activități de dezvoltare personală, educație, exprimare prin muzică, educație alimentară)
  • Asistență psihopedagogică

Procesul instructiv – educativ este realizat după programa națională de îinvățământ, iar limba de predare este engleza, pundând astfel bazele dezvoltării lingvistice a copilului.

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a copilului, având ca scop pregătirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independența gândirii, motivația creativă și dorința de a-și exprima opiniile.

Copiii învaţă să-și exprime liber sentimentele precum: bucurie, tristețe, frustrare sau teamă, să pună în practică diferite strategii pentru a face față unor situații provocatoare și pentru a manageria eventuale conflicte care apar în viața de zi cu zi.

Deoarece stim cât de importantă este sănătatea fiecărui copil, dorim ca activitățile recreative să le petrecem cât mai mult în aer liber, organizând jocuri și exerciții fizice pentru dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor.