Inscriere si taxe

Documente necesare pentru înscrierea copilului în cadrul Wendy School, conform cerinţelor interne și a celor prevăzute de Ministerul Educației sunt:

– Copie după certificatul de naștere al copilului;

– Copii după buletinele sau cărțile de identitate ale părinților;

– Adeverința de la medicul de familie care atestăa frecventarea copilul în colectivitate;

– Analize medicale: exudat nazo-faringian, examen copro-parazitologic

– Cerere tip înscriere

– Fișa copilului – tip

– Fișa medicală – tip

– Contractul educațional (semnat de amândoi părinții sau tutorii legali ai copilului)

– Regulamentul de ordine interioară a instituției (semnat de amândoi părinții sau tutorii legali ai copilului)

NIVEL PREȘCOLAR: 350 euro/ lună

Taxa educațională lunară acoperă:

– Manualele;

– Rechizitele;

– Derularea tuturor activităților educaționale în baza curriculum-ului preșcolar;

– Cluburile: dans modern, karate, sport, arte.

– Activități de consiliere parentală;

– Acces la resursele educaționale;

– Acces Kinderpedia;

Taxa de școlarizare nu acoperă:

– costul mesei (mic dejun, prânz, gustare fructe și gustarea de după-amiază) = 18 lei/ zi;

Taxa de înscriere: 100 eur. Se achită integral, o singură dată, la momentul semnării contractului de preșcolarizare.

Plata taxei educaționale, se achită începând cu prima lună și se achită în avans în primele 5 zile ale lunii în curs.