Evaluare

Evaluarea copiilor ocupă un rol important în proiectarea activității didactice.

La începutul fiecărui an școlar se realizează evaluarea inițială, pentru ca fiecare cadru didactic să-și planifice modul în care se desfașoară procesul instructiv-educativ, pe baza cunoștințelor pe care copiii le dețin deja., urmând ca la sfârșitul fiecărui semestru să se realizeze evaluarea finală.

După realizarea uneia din evaluări, părintele este invitat la o discuție (consiliere), de către cadrul didactic de la grupă.

Dorim să dezvoltăm potențialul maxim al fiecărui copil, urmărind progresul în raport cu el însuși și mai putin raportat la grup. Activitatea copilului este monitorizată cu atenție, observându-l atât în cadrul orelor de curs, cât și în recreații, dar și în timp ce se joacă cu colegii și este comunicată în permanență părintelui prin orele de consiliere de care părinții beneficiază o dată pe săptămână în instituția noastră.