Evaluare

Observarea şi evaluarea permanentă a copiilor, ocupă un rol important în proiectarea activităţii didactice, la Wendy School.

Îmbinând experienţa cadrului didactic, motivaţia pozitivă a elevilor şi utilizarea unor metode de predare activ-participative, putem observarva şi evalua permanent fiecăre copil.

Cunoscând copilul foarte bine, observându-l atât în cadrul orelor de curs, cât şi în recreaţii, în timp ce se joacă cu colegii, în relaţia cu profesorii, putem afla care sunt necesităţile acestuia, preferinţele pentru anumite discipline şi astfel îl putem sprijini în procesul de dezvoltare şi învăţare.

La începutul fiecărui an şcolar, se realizează evaluarea iniţială, la nivelul întregii unitati de invatamant, pentru ca fiecare cadru didactic să-şi planifice modul în care desfăşoară procesul instructiv-educativ pe baza cunoştinţelor pe care copiii le deţin deja.

Rapoartele de evaluare sunt întocmite în urma finalizării evaluărilor iniţiale şi urmăresc evoluţia copilului din punct de vedere academic şi comportamental, urmand ca fiecare cadru didactic sa se intalneasca cu parintii fiecarui copil, la o sedinta de consiliere.

Wendy School aplica in mod constant toate formele de evaluare solicitate de Ministerul Educatiei Nationale si de Inspectoratele Scolare:

– evaluari initiale

– sumative

– evaluarea semestriala/ evaluarea finala

In plus, la sfarsitul fiecarui semestru parintii primesc un portofoliu personal de evaluare a elevului, cu o descriere riguroasa a evolutiei scolare la toate disciplinele, dar si o caracterizare din partea psihologului scolii (la solicitarea parintelui)

Orele de consiliere parentala, periodice sau, intalnirile semestriale, au scopul de a forma o stransa legatura intre cadrele didactice si parintii elevilor, in vederea unei evolutii, atat pe plan educational, cat si pe plan social.

Succesul şcolar al fiecărui elev se poate obţine numai în urma unei bune colaborări între familie şi şcoală. Această colaborare are o influenţă covârşitoare asupra dezvoltării copilului atât din punct de vedere fizic, psihic şi cognitiv, cât şi din punct de vedere emoţional.