Curriculum

Unul din sensurile multiple ale termenului de „curriculum” face trimitere la „drum, parcurs”. Esența traseului curricular și extracurricular la Wendy School, se va face prin centrarea actului educativ pe elev, prin adaptarea demersului didactic la nevoile de învățare individuale ale fiecarui copil în parte, ce implică folosirea de strategii educaționale complementare și materiale didactice multiple și interactive.

Tocmai de aceea la Wendy School abordăm cele mai bune tehnici de predare din curriculum românesc, dar ne inspirăm și din curriculum britanic care are o abordare complet integrată și menită să îndeplinnească toate cerințele elevilor prin metode diferențiate de predare. Programul educaţional la Wendy School stimulează inteligența, imaginația și abilitățile fiecărui copil, prin identificarea și celebrarea trăsăturilor care îi fac unici.

NIVELUL PREȘCOLAR 

La Grădinița Wendy, limba engleză este alternată cu limba română, pe tot parcursul zilei unde ne vom orienta și ghida după tehnici moderne de predare.

Activitățile tuturor educatorilor sunt grupate în jurul a patru teme distincte, dar complementare:

Copilul este unic / A unique child

Relații Pozitive / Positive Relationships

Medii Propice / Enabling Environments

Învățare și Dezvoltare / Learning and Development

Există șase domenii de învățare și dezvoltare pe care le folosim atunci când facem observațiile, evaluările și planificările pentru nevoile individuale ale fiecarui copil, iar acestea se reflectă în călătoria de învățare și în planificarea personalizată.

Domenile de învățare și dezvoltare ne permit să motivăm constant copilul, să-l ajutăm să se dezvolte și să reușească în viața de adult.

  1. Dezvoltarea personală, socială și emoțională
  2. Dezvoltarea fizică
  3. Dezvoltarea comunicării, limbajului și alfabetizării
  4. Matematică
  5. Ințelegerea lumii înconjurătoare
  6. Dezvoltarea creativă

Programa școlară impusă de Ministerul Educației Naționale este îmbogățită cu un pachet curricular opțional, de natură integrativă în care disciplinele școlare obligatorii sunt secondate de cursuri intensive de limbă engleză, dar și cluburi de dans, cor, arte, karate, etc.