Gradinita (Iulius Town Timisoara)

Credem că fiecare copil merită oportunitatea unei educații timpurii de înaltă calitate, acordându-i-se suportul necesar. Wendy School oferă suport educațional copiilor începând cu nivelul preșcolar și continuând cu cel școlar.

Misiunea Wendy School  este de a îndruma fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academic, standardele dezvoltării sociale pentru vârsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stima de sine și respect pentru aproapele său, dar și de a oferi sprijin educativ pentru părinți.

Pentru nivelul preșcolar, procesul instructiv – educativ este adaptat după curriculum-ul preșcolar britanic, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare, limba de conversație fiind engleza.

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a copilului, având ca scop pregătirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independenta gândirii, motivația creativă și dorința de a-și exprima opiniile.

Misiunea Wendy School  este de a îndruma fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academic, standardele dezvoltării sociale pentru vârsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stimă de sine și respect pentru aproapele său,, dar și de a oferi sprijin educativ pentru părinți.

Intră in lumea Wendy prin intermediul turului virtual