Evaluare

Evaluarea copiilor ocupă un rol important in proiectarea activitatii didactice.

La inceputul fiecarui an scolar se realizeaza evaluarea initiala, pentru ca fiecare cadru didactic sa-si planifice modul in care se desfasoara procesul instructiv-educativ, pe baza cunostintelor pe care copiii le detin deja., urmand ca la sfarsitul fiecarui semestru sa se realizeze evaluarea finala.

Dupa reazlizarea uneia din evaluari, parintele este invitat la o discutie (consiliere), de catre cadrul didactic de la grupa.

Dorim sa dezvoltam potentialul maxim al fiecarui copil, urmarind progresul in raport cu el insusi si mai putin raportat la grup. Activitatea copilului este monitorizata cu atentie, observandu-l atat in cadrul orelor de curs, cat si in recreatii, dar si in timp ce se joaca cu colegii si este comunicata in permanenta parintelui prin orele de consiliere de care parintii beneficiaza o data pe saptamana, in institutia noastra.