Curriculum

Procesul instructiv – educativ se desfășoară conform Curriculumului Național, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare, limba de conversație fiind engleză, pentru grupele de grădiniță.

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a copilului, având ca scop pregatirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independența gândirii, motivația creativă și dorința de a-și exprima opinile.

Copiii învaţă să-și exprime liber sentimentele precum: bucurie, tristețe, frustrare sau teamă, să pună în practică diferite strategii pentru a face față unor situații provocatoare și pentru a manageria eventuale conflicte care apar în viața de zi cu zi.

Deoarece știm cât de importantă este sănătatea fiecărui copil, dorim ca activitățile recreative să le petrecem cât mai mult în aer liber, organizând jocuri și exerciții fizice pentru dezvoltarea armonioasă a preșcolarilor.