Gradinita Wendy

Grădinița WENDY, oferă educație inițială de bază copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunoștințe, deprinderi și capacități necesare unei dezvoltări armonioase, formând astfel încrederea de a se descurca în relațile reale din viața de zi cu zi.

Grădinița este formată din 4 grupe de copii, cu vârste cuprinse între 3 ani si 6 ani, iar numărul maxim de preșcolari prezenți în grupă este de 15.

Limba de predare este engleză, fiind alternată cu limba română, care este necesara pentru o comunicare cât mai fluentă și cât mai corectă în ambele limbi.

Perioada preșcolară are un efect pozitiv asupra abilităților copilului și asupra viitoarei sale cariere școlare, dezvoltând capacitățile de adaptare și orientare a preșcolarului, astfel încât fiecare mic „absolvent” să devină o persoană activă, responsabilă și receptivă la nevoile societății.