Gradinita Wendy - Aleea Ghirodei

Grădinița și Creșa WENDY, oferă educație inițială de bază copiilor, în vederea formării unui bagaj de cunoștințe, deprinderi și capacități necesare unei dezvoltări armonioase, formând astfel încrederea de a se descurca în relațile reale din viața de zi cu zi.

Grădinița este formată din 4 grupe de copii, cu vârste cuprinse între 3 ani și 6 ani, iar numărul maxim de preșcolari prezenți în grupă este de 15.

Creșa este formată din 2 grupe de antepreșcolari, cu vârsta cuprinsă între 18 luni – 24 luni, iar numărul maxim de copii prezenți într-o grupă este de 14.

Limba de predare la grupele de grădiniță este engleza, fiind alternată cu limba română, care este necesară pentru o comunicare cât mai fluentă și cât mai corectă în ambele limbi. Perioada preșcolară are un efect pozitiv asupra abilităților copilului și asupra viitoarei sale cariere școlare, dezvoltând capacitățile de adaptare și orientare a preșcolarului, astfel încât fiecare mic ,,absolvent’’ să devină o persoană activă, responsabilă și receptivă la nevoile societății.

Valorile propuse de Wendy School, pentru invatamantul prescolar, sunt: iubire, empatie, ințelegere, eficienta in comunicare, siguranta, speranta si toleranta, sesibilitate fata de natura si mediu, dar si respect fața de valori și traditii.

Misiunea Grădiniței WENDY este de a îndruma fiecare copil să atingă sau să depășească obiectivele academice standarde dezvoltării sociale pentru vârsta sa, să manifeste interes pentru studiu și cunoaștere, stimă de sine și respect pentru aproapele său, dar și de a oferi sprijin educativ pentru părinți.

Preocupați fiind de îmbunătățirea permanentă a comunicării cât mai active între părinți și cadrele didactice, la Wendy School, comunicarea se realizeaza prin platoforma online Kinderpedia.

Prin intermediul Kinderpdia, cadrele didactice din grădiniță, trimit un raport zilnic, fiecărui părinte în parte. Acest raport are ca și conținut informații importante, cum ar fi: alimentație, program de somn, interacțiunea cu alți copii, etc.

Pentru securitatea copiilor am dotat toate cele trei locații, cu un sistem de supraveghere online, interior și pentru exterior.

 

 

Intră in lumea Wendy prin intermediul turului virtual