Curriculum

wendy-school-4

Procesul instructiv – educativ la Wendy School se desfășoară conform Curriculumului Național, folosindu-se tehnici interactive și moderne de predare.

Ne încadram în parametrii stabiliți de Ministerul Educaţiei Nationale, sub toate aspectele: atingerea obiectivelor educaționale pe an de studiu, manuale și instrumente de predare avizate, metode de evaluare a elevilor recunoscute. Aceasta înseamnă că elevii Wendy School fac parte din sistemul românesc de învățământ și că pot urma treptele superioare în orice instituție de învățămțânt acreditată în România.

Activitățile derulate pe parcursul unui an școlar, vizează dezvoltarea individuală, socială și emoțională a elevului, având ca scop pregătirea pentru viață, pentru cerințele ei, viitoare și existente, dezvoltându-i spontaneitatea, independența gândirii, motivația creativă şi dorinţa de a-și exprima opiniile.

Manualele sunt avizate de Ministerul Educației.

Diplomele și certificatele scolare eliberate de Wendy School au valoare recunoscuta de Ministerul Educației și produc efectele de studii în învățământul românesc.

Pregătirea academică, dezvoltarea fizică și personală a elevilor le asigură acestora succesul în viață. Elevii noștri sunt bine pregătiți, creativi, curajoși și siguri pe forțele proprii. Wendy School este alegerea potrivită pentru familiile care își doresc un sistem educațional ce dezvoltă mintea și spiritul copiilor, folosind metode de lucru care sporesc motivația intrinsecă, pentru ca fiecare copil să-și atingă potențialul maxim în funcție de ritmul propriu și de aptitudinile personale.